25 maart 2017 markeert het 60ste jubileum van het Verdrag van Rome, dat heeft geleid tot het oprichten van de Europese Economische Commissie, hetgeen later is veranderd in de huidige Europese Unie.

De Europese Unie (EU) heeft geleden onder de politieke crisis. Vluchtelingen uit verschillende oorlogsgebieden zijn gevlucht en miljoenen vluchten nog steeds naar de EU. In de nasleep van de recente economische crisis zijn solidariteit en samenhang binnen de gemeenschap in gevaar. De burgers van het Verenigd Koninkrijk hebben al gestemd voor het verlaten van de Europese Unie — andere landen kunnen volgen.

Recente studies laten zien dat het Europees jeugdsentiment vrij negatief is jegens de Europese Unie. Vooral in de lidstaten Griekenland, Spanje en Italië lijden jongeren in hoge mate onder werkloosheid en voelen zich verwaarloosd.

Terugkomend op het Verdrag, met dit evenement willen wij het Europese project opnieuw onder de aandacht brengen, de toekomst van de identiteit van de EU en hun kernwaarden herevalueren, evenals verplichte wijzingen doorvoeren.

Kortom, wij willen het Europese project veranderen.

Door innovatieve ideeën te verzamelen van universiteiten, kenniscentra en de bevolking, streven wij naar het herenigen van de EU en haar instellingen met de Europese burger — onze toekomstige besluitvormers.

Onze doelen zijn

1. het herintroduceren van het Europese project tijdens het 60ste jubileum van het Verdrag van Rome;

2. een manifest met duidelijke doelstellingen. Dit is fundamenteel voor de politieke toekomst van de Europese Unie.

3. het hebben van een symbolisch evenement, voor zowel cultuur en politiek, dat representatief staat voor het herintroduceren van het Europese project.

Modules

1. Een Europees Manifest — Workshop

Dit online platform geeft iedereen de mogelijkheid om deel te nemen aan het schrijven van het nieuwe manifest. De tien artikelen omvatten de volgende onderwerpen:

1. Bestuur, 2. Vrede & Veiligheid, 3. Democratie, 4. Burgers, 5. Internationale Relaties, 6. Groei & Financiën, 7. Onderwijs & Cultuur, 8. Media, 9. Samenwerking & Ontwikkeling, 10. Milieu.

De eerste conceptversie van dit document wordt gepubliceerd op 25 januari 2017.

Iedereen krijgt dan de mogelijkheid om commentaar te geven en wijzigingen door te voeren. Dit wordt gemonitord door de Organisatie. De tekst zal worden nagekeken en ondertekend door gerespecteerde professoren van diverse universiteiten.

Op 25 maart 2017, wanneer het jubileum van de Verdragen van Rome wordt gevierd, zullen wijzingen niet meer mogelijk zijn en wordt het document bekeken door het Academisch Comité. Het manifest wordt vervolgens verstuurd naar politici, intellectuelen en professoren door heel Europa. Voor voorstanders van het project, is het mogelijk om vanaf 1 april 2017 het document online te ondertekenen.

2. Onze stem voor de Europese Unie — het debat

Op de middag van vrijdag 7 april 2017, zal een evenement plaatsvinden voor studenten, professoren, intellectuelen en politieke vertegenwoordigers van de Europese en Italiaanse instellingen. Dit evenement vindt plaats op de volgende locatie: LUISS Universiteit, Viale Romania 32, Rome, Italië.

De gasten delen hun visies en commentaar met betrekking tot de toekomst van de Europese Unie. Het debat wordt geleid door de organisatie.

Het evenement is gratis en deelname is alleen op uitnodiging. Echter is het ook mogelijk om het evenement te volgen via een live-stream.

3. Het opnieuw vormgeven van het Europese project — Slotceremonie

Het evenement zal worden afgesloten met een slotceremonie waarin het manifest wordt overhandigd aan de hoge vertegenwoordiger.